e-portfolio

e-Portfolio: Čuljak, Mateja

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Izgradnja jakog klasifikatora boostanjem (detalji)