e-portfolio

e-Portfolio: Vico, Denis

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Programska podrška za bežični prijenos podataka između mikrokontrolera (detalji)