e-portfolio

e-Portfolio: Išlić, Marko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Analitička metoda hijerarhijskog odlučivanja u planiranju distribucijskih mreža (detalji)