e-portfolio

e-Portfolio: Pravica, Luka

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Strukture upravljanja sinkronim motorom s permanentnim magnetima (detalji)