e-portfolio

e-Portfolio: Đurasević, Marko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Skladanje glazbe korištenjem genetskog algoritma (detalji)