e-portfolio

e-Portfolio: Poljičak, Eugen

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Pretraživanje prostora korištenjem mobilne platforme Moway (detalji)