e-portfolio

e-Portfolio: Čolić, Petar

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Prikaz optimiranja funkcija više varijabli (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Evolucijski algoritam za hibridnu paralelnu okolinu (detalji)