e-portfolio

e-Portfolio: Deak, Marko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Razvoj umjetne inteligencije za jednostavne igre pomoću genetskih algoritama (detalji)