e-portfolio

e-Portfolio: Mehkek, Valentina

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Podvodna korisnička sučelja (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Optimiranje ulazno-izlaznih energetskih tokova zgrade i susjedstva u stohastičkom okruženju (detalji)