e-portfolio

e-Portfolio: Mikuš, Bruno

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Postupci simulacije fluida (Methods of fluid simulation) (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Programi za sjenčanje (Shader programs) (detalji)