e-portfolio

e-Portfolio: Majić, Ivo

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Proširivanje Pythona programskim jezicima C/C++ (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Automatska paralelizacija uporabom genetskog programiranja (detalji)