e-portfolio

e-Portfolio: Črljenec, Nino

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (preddiplomski seminar):
    Profiliranje podataka u sustavima poslovne inteligencije (detalji)