e-portfolio

e-Portfolio: Kopljar, Damir

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Konvolucijske neuronske mreže (detalji)