e-portfolio

e-Portfolio: Krišto, Ivan

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 2.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Primjena metoda strojnog učenja za poboljšanje pretraživanja dokumenata (detalji)
  2. Završni rad (preddiplomski studij):
    Postupak čišćenja web stranica u svrhu dubinske analize teksta (detalji)