e-portfolio

e-Portfolio: Jurić, Darko

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Raspoznavanje rukom pisanih znamenki pomoću sloga Gaborovih filtara (detalji)