e-portfolio

e-Portfolio: Miličević, Andrija

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Raspoznavanje kovanica sa slika (detalji)