e-portfolio

e-Portfolio: Markuš, Gordan

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 1.
  1. Završni rad (preddiplomski studij):
    Numerička virtualna tipkovnica pod Android operacijskim sustavom (detalji)