e-portfolio

e-Portfolio: Sambol, Alan

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 3.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Estimiranje strukture i gibanja stereo parom kamera (detalji)
  2. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Kategorizacija objekata zbirkama značajki (detalji)
  3. Završni rad (preddiplomski studij):
    Prepoznavanje objekata klasifikacijom histograma orijentacije gradijenta strojem s potpornim vektorima (detalji)