e-portfolio

e-Portfolio: Tus, Alan

Broj radova sadržanih u e-portfoliju: 3.
  1. Diplomski rad (diplomski studij):
    Heurističke metode lokalne pretrage primijenjene na problem izrade rasporeda sati za škole (detalji)
  2. Seminarski rad (diplomski seminar):
    Analiza zahtjeva i postojećih rješenja u izradi rasporeda sati za škole (detalji)
  3. Završni rad (preddiplomski studij):
    BAZA PODATAKA METALA U PROTEINIMA (detalji)